Martin Holger Dale

Advokat MNA/Partner

M: +47 99 59 37 57 
E: mhd@gmco.no

Last ned vCard
 

Bakgrunn

Advokat/partner i Garmann Mitchell fra 2008

Senioradvokat i Schjødt fra 2005 til 2008

Advokatfullmektig og advokat i Kluge fra 2000 til 2005

Redaktør Jussens Venner

Juniorstipendiat, Universitetet i Bergen

Medlemskap og publikasjoner

Medlem av Advokatforeningen

Medforfatter, Akvakulturloven med kommentarer

Medredaktør, Lov- og forskriftssamling for havbruksnæringen

Forfatter, Pantedekning i oppdrettsløsøre – konsesjonsregulering og kapitaltilgang til norsk lakse- og ørretoppdrettsnæring