Eirik Vinje

Advokat MNA/Partner

Eirik2.png

M: +47 92 88 67 79
E: ev@gmco.no

Last ned vCard

Bakgrunn

Advokat/Partner i Garmann Mitchell fra 2009

Advokat/Partner Lynx fra 2006 til 2009

Advokat i Schjødt fra 2001 til 2006

Førstekonsulent i Justisdepartementet, Lovavdelingen fra 1999 til 2001

Vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett i 1996

Medlemskap, publikasjoner med videre

Medlem av Advokatforeningen

Forfatter, Tolking av garantier i forretningsforhold, Universitetsforlaget 1999

Forfatter, Oppgaver i fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett, Universitetsforlaget 1997

Kommentar til Kjønstadutvalgets utredning om tobakksbransjens eventuelle erstatningsansvar (NOU 2000:16), Lov og Rett

Om forbrukerbegrepet i finansavtaleloven, Lov og Rett

Aktiv skribent i jus og samfunnsspørsmål og blant annet fast kronikkforfatter i VG

Sensor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø

Erfaring fra styrearbeid og kontrollkomité