Regjeringen justerer opp samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser

_DSC4507.jpg

Nærings- og fiskeridepartementet har foretatt en oppjusterering av terskelverdiene for offentlige anskaffelser.

Terskelverdiene er avgjørende for hvilke regler som gjelder for anskaffelsen.

Nasjonal terskelverdi justeres opp fra MNOK 1,1 til 1,3.

De nye terskelverdiene trer i kraft straks. Se fullstendig oversikt over nye terskelverdier her:

Nye terskelverdier 2018-2019

Henrik Garmann
hg@gmco.no
Henrik Garmann.jpg