Julen 2018

 

Kjære klienter og kontakter,

Garmann Mitchell feiret i år tiårsjubileum. Vi startet opp i 2008 fordi vi så behovet for en annerledes type forretningsadvokatfirma.

Grunnprinsippene var, er og blir at klientene skal få råd av advokater som kjenner dem og virksomheten over tid, og at det ikke involveres flere enn nødvendig på sakene. Etter ti år er vi fortsatt «lean and mean» med totalt seks advokater i Bergen og Oslo. Vi besitter likevel bred kompetanse, men ved behov kobler vi inn eksterne spesialister fra inn- og utland. Det gjør at vi kan tilby hele spekteret av forretningsjuridiske tjenester på en effektiv og fleksibel måte.

2018 har vært et svært begivenhetsrikt år for oss. Vår allrounder Henrik Garmann oppnådde i høst møterett for Høyesterett. Den siste prøvesaken gjaldt spørsmålet om statens adgang til å begrense fiskeoppdrettsvirksomhet basert på forsvarsinteresser.

Også i 2018 har Garmann Mitchell med Martin Holger Dale i spissen holdt stand som en av rådgiverne med størst transaksjonvolum ved salg av næringseiendom på det sentrale Vestlandet. Vi har utviklet digitale verktøy og rutiner som gir effektiv, men fleksibel bistand ved gjennomføring av transaksjonene.

Arild Solheimsnes og Brendan Stewart Mitchell har i året som har gått ytterligere styrket firmaets portefølje og nærvær innen sine arbeidsområder. Arild innen entreprise, plan- og bygningsrett og fast eiendom og Brendan innen transaksjonsbistand, compliance, skatt- og selskapsrett.

Ved kontoret i Oslo jobber Eirik Vinje med vekt på aktører innen garantistillelse, betalingsformidling og kredittgivning. I år har han vært involvert i flere høringssaker for finansinstitusjoner. Det er et felt som blir mer aktuelt ettersom staten viser stor iver i å pålegge finansnæringen særnasjonale restriksjoner. Ofte uten at hjemmelsgrunnlag og forholdet til EØS-retten er avklart.

Innføringen av GDPR i sommer er noe de fleste har fått merke både på jobb og privat. Garmann Mitchell har bistått mange klienter med implementeringen. Vi opplever at mange tror at reglene er strengere enn de egentlig er og at det kan medføre at foretak pålegger seg selv unødvendige begrensninger og merarbeid. Her vil vi nok se behov for ytterligere avklaringer og tilpasninger fremover.

Vi ser frem til videre samarbeid i 2019.

Med ønske om en god jul og et godt nyttår fra oss i Garmann Mitchell

paris3.jpg

Fra jubileumslunsj for Garmann Mitchell i Paris i oktober. Firmaets partnere, ansatte og livspartnere.

God Jul fra Garmann Mitchell.jpg