_DSC3644.jpg

Flere endringer i aksjelovene i 2019

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksje- og allmennaksjeloven

Arbeidet med å forenkle og tilpasse aksjelovgivningen fortsetter, og Stortinget har vedtatt ytterligere endringer som trer i kraft i løpet av 2019.

Avvikling:

Fra 1. januar 2019 blir det enklere og billigere å avvikle aksjeselskaper.

Det vil ikke være nødvendig for aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet å revidere avviklingsregnskapet, og fra 1. mars 2019 vil det samme gjelde for avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

Avviklingsstyret fjernes som eget selskapsorgan fra 1. mars 2019 både for aksje- og allmennaksjeselskaper. Ansvaret for avvikling skal høre under styret.

Vedtekter: 

Kravet om at selskapets forretningskommune skal fremgå av vedtektene fjernes fra 1. mars 2019.

Mellombalanser: 

Senere i 2019 vil nye regler om mellombalanser tre i kraft.

Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet ikke vil være pliktig å revidere mellombalanser til bruk ved utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner. 

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal imidlertid sende mellombalanser til Regnskapsregisteret, som da bli offentlig tilgjengelige på samme måte som årsregnskap.

BrendanStewartMitchell v2.jpg
Brendan Stewart Mitchell
bsm@gmco.no