_DSC3644.jpg

Deltidsansattes fortrinnsrett styrkes i 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 er det inntatt en presisering i arbeidsmiljøloven § 14-3 om at fortrinnsretten også omfatter del av en utlyst stilling.

Siden 2005 har deltidsansatte hatt lovfestet fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling ved nyansettelser, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3, forutsatt at fortrinnsretten kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten og at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen.

I 2016 kom Høyesterett til at arbeidsmiljøloven § 14-3 ikke medførte at en deltidsansatt kunne kreve å tre inn i en del av en utlyst stilling, jf. HR-2016-867-A.

Med virkning fra 1. januar 2019 er det inntatt en presisering i arbeidsmiljøloven § 14-3 om at fortrinnsretten også omfatter del av en utlyst stilling. 

Vilkårene om at arbeidstaker må være kvalifisert og at bruk av fortrinnsretten ikke vil være til vesentlig ulempe for virksomheten, er videreført. 

Det er viktig å peke på at formålet med fortrinnsrettsbestemmelsen er å redusere antallet deltidsstillinger. Fortrinnsrett til del av en utlyst stilling vil imidlertid i enkelte tilfeller kunne føre til flere deltidsstillinger i virksomheten, eksempelvis hvor en arbeidstaker i 80 % stilling ønsker å øke stillingen til 90 % ved å gjøre fortrinnsrett gjeldende ved utlysning av en 100 % stilling. Slike resultater vil kunne anses som vesentlig ulempe for virksomheten og dermed diskvalifisere fra fortrinnsrett. 

Hvorvidt fortrinnsrett kan gjøres gjeldende av den deltidsansatte i det enkelte tilfellet må altså fortsatt bero på en konkret vurdering. 

Fortrinnsrett etter oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold og fortrinnsrett for arbeidstaker som har akseptert redusert stilling i stedet for oppsigelse mv. (jf. arbeidsmiljøloven § 14-2) går fortsatt foran fortrinnsretten for deltidsansatte.

Det er også viktig for arbeidsgivere å huske på at før man beslutter å ansette noen andre i en stilling som en ansatt har krevd fortrinnsrett til, skal spørsmålet drøftes med den ansatte. Tvister om fortrinnsretten for deltidsansatte avgjøres av tvisteløsningsnemnda.

Henrik Garmann.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no

Hvorvidt fortrinnsrett kan gjøres gjeldende av den deltidsansatte i det enkelte tilfellet må fortsatt bero på en konkret vurdering.