Eiendomsskatt.jpg

Digitalisert eiendomshandel i Altinn

Kartverket og Altinn har fått klarsignal til en ny tjeneste som skal heldigitalisere prosessen rundt eiendomshandel. Tjenesten er utviklet i samråd med bransjeorganisasjoner og markedsaktører og skal være på plass i løpet av året.

Den store nyvinningen er et system som kobler sammen ulike aktører og gjør det mulig å utveksle dokumenter og informasjon i en felles portal. Det er her Altinn kommer inn i bildet som et bindeledd mellom de ulike tjenestetilbydere som allerede tilbyr digital tinglysing i ulike former.

I følge digitaliseringsminister Nikolai Astrup skal tinglysing nå kunne gjøres på sekunder, i motsetning til den gjerne ukelange prosessen med tinglysing av fysiske originaldokumenter som sendes per post.

Dersom løsningen viser seg å være vellykket er det grunn til å tro at en rivende utvikling av standardkontrakter og maldokumenter står på trappene.

Den tradisjonelle "mellommannen" vil trolig også kunne bli overflødig da en digitalisering vil gjøre det mulig å – på svært kort tid - tinglyse pantesikkerhet, overføre kjøpesum og tinglyse skjøtet til den nye hjemmelshaveren. Signerer man med BankID vil det i prinsippet heller ikke være nødvendig å møte opp fysisk i et kontraktsmøte.

Regjeringen anslår også at det vil spares milliarder på digitaliseringen av tinglysingsprosessen.

Om digitaliseringen vil få betydning dokumentavgiften og tinglysingsgebyrer til Kartverket er det ikke informasjon om på nåværende tidspunkt.

 

Les mer her

Andreas Kleven Rasmussen.jpg

Andreas Kleven Rasmussen
akr@gmco.no

_DSC4193.jpg

Martin Holger Dale
mhd@gmco.no