_DSC3644.jpg

Statsgaranti på 90 % for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen har foreslått å stille en statsgaranti på 90 % for nye lån til små og mellomstore bedrifter som er rammet av følgene av virusutbruddet.

Garantiordningen vil bli iverksatt gjennom bankene og innebærer at staten garanterer for 90 % av lånebeløpet beløpet for nye lån:

Ordningen skal gjelde for lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid.

Den skal kun gjelde nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.

Staten garanterer for 90 % av lånene under ordningen. Eventuelle tap på utlånene skal fordeles forholdsmessig der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 %.

Lån som allerede er innvilget kan ikke overføres til ordningen.

Blir forslaget vedtatt vil ordningen reguleres i en ny lov med tilhørende forskrift med nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordningen.

Garantirammen på 50 milliarder kroner vil bli fordelt mellom bankene basert på de respektive bankenes markedsandel i SMB-markedet (utenom næringseiendom).

Forslaget legger opp til at ordningene trer i kraft så snart som mulig etter at Stortinget har vedtatt lovforslagene. Det er ventet at andregangs behandling av forslaget skal skje i Stortinget tirsdag 24. mars og at loven sanksjoneres av Kongen i Statsråd og trer i kraft snarest mulig deretter.

Små og mellomstore bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen bør ta kontakt med sine bankforbindelser og starte arbeidet med lånesøknader og relevant dokumentasjon.

Små og mellomstore bedrifter som ønsker å benytte seg av ordningen bør ta kontakt med sine bankforbindelser og starte arbeidet med lånesøknader og relevant dokumentasjon.

HenrikGarmann_portrait.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no