_DSC3644.jpg

Høring om nedsettelse av inkassogebyrer og -salærer

Les høringsuttalelsen fra Garmann Mitchell til departementets forslag om å nedsette inndrivingskostnader

Forslaget gjelder standard skrivesalær for begjæring om tvangssalg av bolig mv., halvering av skrivesalæret for utleggsbegjæringer mv., halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker og reduksjon av inkassogebyrer og –salærer etter inkassoforskriften.

Departementet ser for seg at forslaget skal tre i kraft før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft.

Høringsfristen var 17. april 2020.

Les høringsuttalelsen fra Garmann Mitchell her.

Les høringsokumentene her.

Eirik Vinje
ev@gmco.no
Eirik2.png