garmann mitchell


- utfordrer siden 2008

Garmann Mitchell leverer forretningsjuridiske tjenester fra kontorer i Bergen og Oslo.

Vi verdsetter kunnskap, integritet og resultater. Det gjør også de oppdragsgivere vi ønsker å være rådgiver for.

I praksis betyr dette å fokusere på kvalitet og etterstrebe tett relasjon mellom oppdragsgiver og utførende advokat.

Vi legger vekt på å tilegne oss kunnskap om de målene oppdragsgiver har for sin virksomhet slik at oppdrag utføres med disse for øyet. Man trenger da heller ikke starte fra grunnlinjen ved neste oppdrag. Det sparer tid og kostnader.

Tilgjengelighet og profesjonell opptreden står sentralt i måten vi utfører våre oppdrag på. 

Det samme gjelder overfor motparter og motparters rådgivere.

Dette gir oss lettere tilgang til løsningsorientert samarbeid og større troverdighet når posisjoner må fastholdes og forfølges.

Vi ser fortsatt på Garmann Mitchell som en utfordrer blant større etablerte merkevarer i et voksende forretningsjuridisk marked og tror dette er en sunn forretningsfilosofi.

Som for rådgivere flest er heller ikke vår kompetanse altomfattende. Vi kjenner imidlertid våre begrensninger.

Enkeltsaker kan fordre økonomisk eller teknisk kompetanse, behov for advokatbistand i utlandet eller behov for særlig spesialkompetanse innen et juridisk fagområde.

HenrikGarmann v2.jpg

I slike sammenhenger regner vi det som en fordel for våre klienter at vi ikke er bundet av forhåndsbestemte samarbeidspartnere.

Som en uavhengig aktør kan vi peke ut de medspillere som er best egnet for det aktuelle oppdraget.

Henrik Garmann

Illustrasjonsfoto.png