TRANSAKSJONER


- en vesentlig del av vår virksomhet

Våre oppdragsgivere forventer effektiv og resultatorientert rådgivning. 

Dette forutsetter grunnleggende forståelse for de kommersielle formål med transaksjonen.

Vi opptrer som rådgivere i alt fra større og komplekse selskapstransaksjoner, via lånetransaksjoner til enklere kjøp og salg av aksjer, andeler, oppdrettskonsesjoner, virksomheter og eiendom.

Normalt er det et stykke vei mellom potensiell transaksjon og gjennomført transaksjon. 

 

Valg av struktur og fremgangsmåte er som oftest avgjørende for resultatet.

Garmann Mitchell er med fra skisse til closing.

Vår transaksjonsbistand omfatter blant annet strukturering, mandatavtaler, term sheets, intensjons- og konfidensialitetsavtaler, selskaps-
dokumentasjon og protokoller, prospekter og tegningsinnbydelser, finansiering og næringsregulatoriske spørsmål, juridisk due diligence, kontraktsutforming og forhandlinger, oppgjør og closing.