TVISTELØSNING


"Pick your fights"

Forlik fremfor domstolsbehandling er fornuftig i 9 av 10 tvister mellom næringsdrivende. Noen ganger er imidlertid avstanden mellom partene så stor eller prinsippene så viktige at eneste utvei er domstolsbehandling.

Både gode forliksløsninger og prosess for domstolene 

krever innsikt, integritet og kreativitet.

Vårt utgangspunkt er alltid at tvister angripes og løses med basis i oppdragsgivers kommersielle interesser.

Derfor etterstreber vi å gi en realistisk og usminket analyse av rettsstilling og alternative utfall.