Advokater


Tilgjengelighet og profesjonell opptreden står sentralt i måten vi utfører våre oppdrag på

Klikk for CV
Martin Holger Dale

Advokat/Partner

Mob: +47 99 59 37 57
E-post: mhd@gmco.no

Klikk for CV
Henrik Garmann

Advokat (H)/Partner

Mob: +47 92 01 08 68
E-post: hg@gmco.no

Klikk for CV
Brendan Stewart Mitchell

Advokat/Partner

Mob: 48 12 45 72
E-post: bsm@gmco.no

Klikk for CV
Arild Solheimsnes

Advokat/Partner

Mob: +47 98 21 30 76
E-post: as@gmco.no

Klikk for CV
Eirik Vinje

Advokat/Partner

Mob: +47 92 88 67 79
E-post: ev@gmco.no

Klikk for CV
Andreas Kleven Rasmussen

Advokatfullmektig

Mob: +47 90 78 68 23
E-post: akr@gmco.no