Om oss

Garmann Mitchell ble etablert i 2008. Vi leverer forretningsjuridiske tjenester til næringslivet, og er et godt og effektivt alternativ til de største advokatfirmaene. Vår strategi og vårt fokus er å gjøre en god jobb for våre klienter.

Vi bistår med rådgivning i kommersielle kontraktsforhold, i selskapsforhold, om regulatoriske spørsmål, om virksomheters forhold til offentlige myndigheter og til arbeidsgivere i ansettelsesforhold.

Garmann Mitchell bistår også i transaksjoner, først og fremst ved kjøp og salg av selskaper, virksomheter og andre aktiva, men også ved lånetransaksjoner, fusjon og fisjon.

I tillegg bistår vi ved  tvisteløsning og prosedyre. Vi har jevnlig prosessoppdrag både i de ordinære domstoler og i voldgift.

Våre oppdragsgivere representerer et bredt spekter av næringslivet, blant annet eiendomsaktører, bank- og finansieringsvirksomheter, aktører i havbruksnæringen, entreprenører, rederier, investorer og konsulentvirksomheter.

keyboard_arrow_up