Nyheter

Hvor høy er eiendomsretten?

Høyesterett gav nylig grunneierne under gondolbanen på Voss medhold i at deres eiendomsrett var krenket. I dommen drøftes eiendomsrettsbegrepet og eiendomsrettens utstrekning i høyden (HR-2022-993-A).

Meny