Juridisk rådgivning til næringslivet

Om oss

Personvernerklæring

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

26. desember 2018

Deltidsansattes fortrinnsrett styrkes i 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 er det inntatt en presisering i arbeidsmiljøloven § 14-3 om at fortrinnsretten også omfatter del av en utlyst stilling.

Les mer

21. desember 2018

God jul og godt nyttår!

Les mer

20. desember 2018

Flere endringer i aksjelovene i 2019

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksje- og allmennaksjeloven.

Les mer

30. november 2018

Egen lov om forretningshemmeligheter

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til lov om vern av forretningshemmeligheter på høring.

Les mer