Juridisk rådgivning til næringslivet

 

Om oss

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

19. januar 2017

Høyesterett opprettholder tinglysingsdom

Om rettsvern for erverv av fast eiendom ved fisjon

Les mer

19. desember 2016

God jul og godt nyttår!

Les mer

16. desember 2016

Endringer for eierseksjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fremlagt sitt forslag til ny eierseksjonslov.

Les mer

25. november 2016

Forslag om billigere boligbygging

Ny byggteknisk forskrift på høring

Les mer