Juridisk rådgivning til næringslivet

Om oss

Personvernerklæring

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

24. juni 2019

Endringer i reglene om oppkjøpsfinansiering bør få konsekvenser for avtaleutformingen ved kjøp og salg av eiendomsselskaper

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Les mer

24. juni 2019

Endringer i aksjeloven vil gi bankene utvidede sikkerhetsmuligheter ved oppkjøpsfinansiering

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Les mer

24. juni 2019

Kapittel 3 i unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 foreslås fjernet. Hva betyr dette for kjøp og salg av eiendomsselskaper?

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv.

Les mer

7. juni 2019

Finanstilsynets nye AIF-rundskriv gir begrenset veiledning om prosjektfinansiering

Finanstilsynet publiserte denne uken et nytt rundskriv (9/2019) om definisjonen av alternative investeringsfond, med særlig fokus på prosjektfinansieringsselskaper.

Les mer