Juridisk rådgivning til næringslivet

Om oss

Personvernerklæring

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

13. februar 2019

Ny forskrift om forbrukslån vedtatt

Finansdepartementet vedtok 12. februar en ny forskrift om finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.

Les mer

3. februar 2019

Regjeringen vil endre akvakulturloven for å unngå søksmål mot staten

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i akvakulturloven for å unngå søksmål om hjemmelsgrunnlaget for å senke produksjonskapasiteten i røde produksjonsområder.

Les mer

2. februar 2019

Forslag om endringer i aksjelovene § 3-8 og § 8-10

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i to sentrale bestemmelser i aksje- og allmennaksjeloven.

Les mer

26. desember 2018

Deltidsansattes fortrinnsrett styrkes i 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 er det inntatt en presisering i arbeidsmiljøloven § 14-3 om at fortrinnsretten også omfatter del av en utlyst stilling.

Les mer