Juridisk rådgivning til næringslivet

 

Om oss

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

24. april 2017

Tidsbegrenset bruksendring kan gi mer fleksibel bruk av næringseiendom

Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå foreslått å lovfeste adgangen til tidsbegrensede bruksendringer.

Les mer

24. april 2017

Digitalisering og andre forenklinger for aksjeselskaper

Et nytt lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet legger opp til enklere regler om saksbehandling og dokumentasjon i aksjeselskaper

Les mer

19. januar 2017

Høyesterett opprettholder tinglysingsdom

Om rettsvern for erverv av fast eiendom ved fisjon

Les mer

19. desember 2016

God jul og godt nyttår!

Les mer