Juridisk rådgivning til næringslivet

Om oss

Personvernerklæring

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

25. april 2019

Digitalisert eiendomshandel i Altinn

Kartverket og Altinn har fått klarsignal til en ny tjeneste som skal heldigitalisere prosessen rundt eiendomshandel. Tjenesten er utviklet i samråd med bransjeorganisasjoner og markedsaktører og sk...

Les mer

15. april 2019

Forslag om generell omgåelsesregel i skatteloven

Regjeringen har i Prop. 98 L (2018-2019) fremmet forslag til lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteloven § 13-2.

Les mer

13. februar 2019

Ny forskrift om forbrukslån vedtatt

Finansdepartementet vedtok 12. februar en ny forskrift om finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.

Les mer

3. februar 2019

Regjeringen vil endre akvakulturloven for å unngå søksmål mot staten

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i akvakulturloven for å unngå søksmål om hjemmelsgrunnlaget for å senke produksjonskapasiteten i røde produksjonsområder.

Les mer