Juridisk rådgivning til næringslivet

Om oss

Personvernerklæring

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

20. desember 2020

Regjeringen foreslår nye regler for tiltak i eksisterende byggverk

Regjeringen fremmer i ny proposisjon (Prop. 64 L (2020–2021) forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova.

Les mer

20. april 2020

Høring om nedsettelse av inkassogebyrer og -salærer

Les høringsuttalelsen fra Garmann Mitchell til forslaget om nedsettelse av inndrivingskostnader

Les mer

29. mars 2020

Forskrift om unntak fra regler om fysiske møter i AS og ASA

Regjeringen har gitt forskrift om unntak fra regler om fysiske møter i AS og ASA.

Les mer

20. mars 2020

Statsgaranti til SMB

Regjeringen har foreslått statsgaranti på 90 % for nye lån til små og mellomstore bedrifter.

Les mer