Havbruksutvalgets utredning er klar
Avklaring om profesjonsansvar og medvirkning

Frister for registrering i Brønnøysund innen utgangen av 2023

Viktig å være ute i god tid

Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling må meldes inn i to trinn, først beslutningen deretter gjennomføringen, og det gjelder å være ute i god tid om dette skal registrers i Foretaksregisteret før årsskiftet. Merk derfor følgende frister:

Meldinger som sendes digitalt: Beslutningsmeldinger må sendes innen 9. oktober 2023. Gjennomføringsmelding må sendes innen 4. desember 2023.

 

keyboard_arrow_up