Det legges opp til å tilby vekst i grønne produksjonsområder. Vekst vil tilbys dels til fastpris (først) dels ved auksjon. Etter auksjonen kan det bli tildelt inntil 6 % vekst i grønne produksjonsområder. Hvor mye kapasitet som er tilgjengelig ved auksjon vil bero på hvor mye kapasitet som blir kjøpt til fastpris.

Per nå er verken fargene på produksjonsområdene for 2022, eller fordelingen av veksten som skal tilbys til fastpris og til auksjon fastsatt. Det samme gjelder fastprisen og tidspunktet for auksjonen.

Høringsfristen er 5. mai 2022.