Klar for åpenhetsloven?
Høring om rammene for tildeling av nye tillatelser til laks og ørret 2022

Nye EØS-terskelverdier

Det er fastsatt nye EØS-terskelverdier med virkning fra 23. mars 2022.

Beløpsgrensene i anskaffelsesregelverket bestemmer hvilke nærmere regler som kommer til anvendelse for en gitt anskaffelse, og skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier som angir når det må kunngjøres henholdsvis nasjonalt eller i hele EØS-området.

Fra 23. mars 2022 er ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter MNOK 1,4 og for andre oppdragsgivere er ny terskelverdi MNOK 2,4.

Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er MNOK 4,5 , og MNOK 56 for konsesjonskontrakter.

For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter MNOK 4,5 og bygge- og anleggskontrakter MNOK 56.

keyboard_arrow_up