Beslutningstakeres ansvar for selskapets idømte sakskostnader
Om ansvar for misbruk av BankID

Slutt for enerett til salg av dagligvarer på eiendommen?

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å innføre et uttrykkelig forbud mot avtaler som hindrer etablering av konkurrerende dagligvarevirksomhet.

Eksklusive leieavtaler og negative servitutter som hindrer konkurrerende dagligvaredrift på eiendommen benyttes i betydelig utstrekning av dagligvarebransjen i Norge.

For å øke tilgangen på butikklokaler og fremme konkurransen i det norske dagligvaremarkedet ønsker departementet å forby konkurransehemmende leieavtaler og servitutter gjennom forskrift med hjemmel i konkurranseloven § 14, og har nå sendt et utkast til forskrift på høring.

Departementets forslag innebærer at også eksisterende eksklusive leieavtaler og negative servitutter på nærmere vilkår vil bli forbudt og dermed ikke kan håndheves etter sitt innhold.

Foruten forslagets betydning for dagligvarebransjen er høringen og forslaget av interesse for virksomheter som driver utleie av næringslokaler. Les hele høringsnotatet her.

Høringsfristen er 5. oktober 2022

keyboard_arrow_up